Биографије

Биографија Клавирског дуа Снежана Николајевић и Весна Кршић

Весна Кршић, музички теоретичар и пијаниста  и Снежана Николајевић, музиколог и пијаниста, музицирају у клавирском дуу врло дуго: први наступ су имале 1968. године, као студенткиње београдске Музичке академије, а њихова континуирана каријера тече од њиховог првог целовечерњег реситала који су одржале у Дому омладине у Београду, 1969. Негују истим интензитетом концертирање на два клавира и на једном клавиру четвороручно. На импозантном репертоару дуа налазе се дела у широком временском и стилском распону - од раног барока до савремених аутора – што се може видети у листи репертоара. На својим многобројним концертима oткривају нова дела за овај ансамбл – од којих су многа њима посвећена - и уводе нове форме презентације и контакта са аудиторијумом. Урадиле су низ редакција композиција за клавирски дуо, одржале многе семинаре о литератури за клавирски дуо и њеној интерпретацији и написале низ текстова о делима за клавирски дуо и специфичностима интерпретације клавирског дуа.

Наступале су на солистичким концертим и са оркестрима у Београду и многим другим градовима Србије, у бившим југословенским  републикама (Хрватска, Македонија, Црна Гора),  затим у Француској, Мађарској, Израелу, Румунији и САД. Снимале су често за радио и телевизију и биле у жирију националних и међународних такмичења. Клавирски дуо  Снежана Николајевић - Весна Кршић је добитник  награде Удружења музичких уметника Србије за најбољи концерт 2009. године. Снимци интерпретација дуа објављени су на неколико LP плоча и четири CD-a у издању ПГП РТС, Факултета музичке уметности и СОКОЈ-а

Уз камерно музицирање у клавирском дуу негују и своје посебне професионалне каријере – Весна Кршић, магистар музичке теорије, редовни је професор на Факултету музичке уметности, а Снежана Николајевић, доктор музикологије, уредник је у Телевизији Београд и редовни професор на Филолошко уметничком факултету.  У том својству су учествовале на многим домаћим и интернационалним научним скуповима и објавиле низ књига, монографија и стручних радова.

Снежана Николајевић, музиколог, пијаниста, уредник, музички критичар, професор универзитета, потиче из једне од најстаријих и најугледнијих београдских фамилија, у којој се више од једног века неговала наклоност ка науци и уметности на највишем нивоу. Студирала је на Музичкој академији у Београду на три одсека - клавир, музикологија и соло певање - и докторирала је музикологију на београдском Факултету музичке уметности са тезом Телевизија као креативни и интерпретативни простор српске музике.

Од 1979. је уредник у Телевизији Београд. Њен уреднички рукопис и потпис носе многе значајне серије – Рађање српске музичке културе, Музичко писмо, Моје музичко искуство, Моја музика, Пијаниста, Зашто волите Шопена, Летња духовна академију, Светска премијера, веома значајне и популарне серије - најпре Суботом увече, а затим Недељом увече - које су биле на прграму непрекидно од 1990. до 2016. године као и многи други појединачни пројекти.

Веома је активна на музиколошком пољу и до сада је објавила седам књига – Сапутник кроз камерну музику, Класици модерне музике, Либретистички поступак Петра Коњовића, Клавирски дуо као одраз опште еволуције музике, Музика као догађај, Екран српске музике, Музика и телевизија – умеће и/или уметност – и написала преко 1000 музичких критика и текстова у београдским дневним листовима Борба, Политика и Политика експрес и специјализованим музичким часописима. Такође је учествовала на многим научним скуповима, најчешће са темама из домена музике у медијима.

Пет деценија музицира у клавирском дуу са Весном Кршић, изводећи истим интензитетом дела на два клавира и на једном клавиру четвороручно, на многим концертима – реситалима и наступима са оркестром - у Србији и бившим југословенским републикама, затим у Мађарској, Француској, Израелу Румунији и САД. Детаљи о овој њеној активности могу се наћи у одељку о клавирском дуу.
Снежана Николајевић има велико искуство као члан жирија на многим телевизијским такмичењима и такмичењима за клавирски дуо - Jeunesses musicales, (Београд), АRD (Минхен) и Prix Italia (Асизи). Дета

Од 2005. године Снежана Николајевић предаје Медијске облике музике и Визуелизацију музике на Филолошко уметничком факултету у Крагујевцу, на студијској групи за Музику у медијима, која је основана на према њеном пројекту, и предмет Музика и медији на Факултету музичке уметности у Београду.

Весна Кршић Секулић (Београд, 1950), музички теоретичар, педагог, пијаниста и виолиста, дипломирала је на Музичкој академији /Факултету музичке уметности на клавирском и теоретском одсеку и магистрирала из области методике наставе солфеђа. Била је професор клавира и камерне музике у Музичкој школи Јосип Славенски у Београду. Као редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду и Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу предаје солфеђо и методику наставе солфеђа. У њеној класи је дипломирало, магистрирало, специјализирало и завршило мастер студије 54 сада већ угледних младих музичких педагога.

Већ педесет година Весна Кршић наступа у клавирском дуу са Снежаном Николајевић, као клавирски сарадник и солиста. Неколико година је била члан – виолиста Академског камерног оркестра Душан Сковран. Натупала је у свим великим градовима бивше Југославије, у Француској, Мађарској, Израелу, САД, Румунији, Швајцарској, и Белгији на реситалима, и у програмима радија и телевизије. Клавирски дуо Весна Кршић - Снежана Николајевић добитник је награде Удружења музичких уметника Србије за најбољи концерт 2010. године. Снимци интерпретација дуа објављени су на неколико LP плоча и CD-a.

Одржала је четрдесет семинара за наставнике солфеђа, клавира и камерне музике и написала неколико књига. Са колегама је урадила приручнике за факултетску наставу солфеђа, а са Снежаном. Николајевић и са Јелом Кршић неколико редакција збирки композиција за клавирски дуо.

Весна Кршић редовно учествује на симпозијумима. Објавила је велики број чланака у стручним часописима. Као члан жирија учествовала је на међународним такмичењима из солфеђа и камерне музике.

Као дугогодишњи активни члан и председник Удружења музичких педагога Србије иницирала је покретање Пролећног фестивала камерне музике, Турнира музичких вештина и Смотре солфеђа. Као представник Србије у Европској организацијеи такмичења младих музичара EMCY активирала је чланство српских такмичења и могућност учествовања младих музичара на међународним манифестацијама.