Весна Кршић и Снежана Николајевић приказале су овог пута у надахнутој, маштовитој креацији Пуланковог Концерта за два клавира развијену пијанистичку технику, сигурност у извођењу, поузданост, доследност и логичност у оживотворењу одређене замисли.

М. Веселиновић
ПОЛИТИКА

 

Оно што одликује све интерпретације дуа Кршић-Николајевић није само висок степен усаглашености у заједничком музицирању, отвореност израза и поштовање основних законитости камерног музицирања, већ и задовољство и радост самог извођачког чина.                                                                                               

М. Пешић
ПРО МУЗИКА

 

Цео први део концерта заузело је извођење велике Хиндемитове Сонате (из 1942. године), једне од врхунских савремених композиција писаних за два клавира. Садржајни елемнти овог сложеног дела схваћени су у потпуности и протумачени са разумевањем и логичним уобличавањем „лика“ и атмосфере сваког става у односу на целину форме.

Б. Радовић
ПРО МУЗИКА

 

Две уметнице су нам показале одличну уиграност, логично фразирање и леп клавирски звук у извођењу целог програма.                                            

Д. Максимовић
ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС

 

Бритнова Елегична мазурка изведена и технчки дотерано и музички изражајно.... Варијације на Паганинијев 24. каприс Витолда Лутославског изведене су технички и музички убедљиво. Соната Ф. Пуланка изведена је тонски балансирано и динамички детаљно нијансирано.

Д. Максимовић
ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС

 

Овај дуо чине музичари у правом смислу те речи, чија сагледавања иду далеко ван оквира пијанистичке интерпретације ширином понирања у извођено дело.                                                                                                   

Г. Крајачић
ПОЛИТИКА

 

Концерт за два клавира и оркестар Франсиса Пуланка дуо Весна Кршић и Снежана Николајевић извео је на начин који је, чини се, једини овој музици и прирођен: уз велику дозу ироније и, истовремено са дистанцом, вазда у границама доброг укуса.

А. Котевска
ПОЛИТИКА

 

Најтежи извођачки задатак вечери представљалa је  партитурa Ђерђа Лигетија , класика музике нашег времена. Његова Три комада (Споменик, Аутопортрет и Покрет) минималистичке су композиције, које поседују унутрашњу набој и драматургију, веома су сложене и метрички и ритмички. Дуо Николајевић-Кршић сигурно је доводио до великих звучних градација, оставрујући и техничку и тонску избалансираност.

Б.Радовић
ПОЛИТИКА

 

Прецизан удар, ритмичка уједначеност и уиграност обе интерпретаторке била је очита.

Х. Медић
ПОЛИТИКА

 

Снежана Николајевић и Весна Кршић су нам пружиле бриљантну интерпретацију која се одликовала добро обликованим тоном, нијансираном динамиком и изражајношћу.

Д. Максимовић
ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС

 

Еминентни београдски дуо, који делује већ преко четири деценије, одушевио је присутну публику пре свега својим преданим музицирањем, складом, суптилном динамиком, рационалним приступом музици коју изводе.

Д. Михалек
МОСТ