Клавирски дуо

Снежана Николајевић и Весна Кршић
Image

Клавирски  дуо  као  облик  наставе  камерне  музике.

Популарност клавирског дуа, ни приближно тако велика као што је то случај са солистичким третманом клавира, у новије време све је већа, како у извођачком погледу, тако и од стране композитора. 

Клавирски дуо као одраз опште еволуције музике

 

„Клавирски дуо постао је у нашем веку оно што раније није био - значајан вид музичког изражавања.“


Издање Удружења композитора Србије из 1990. године аутора Снежане Николајевић
Image

Изводи из критика

„Весна Кршић и Снежана Николајевић приказале су овог пута у надахнутој, маштовитој креацији Пуланковог Концерта за два клавира развијену пијанистичку технику, сигурност у извођењу, поузданост, доследност и логичност у оживотворењу одређене замисли.“

„Оно што одликује све интерпретације дуа Кршић-Николајевић није само висок степен усаглашености у заједничком музицирању, отвореност израза и поштовање основних законитости камерног музицирања, већ и задовољство и радост самог извођачког чина.“

„Цео први део концерта заузело је извођење велике Хиндемитове Сонате (из 1942. године), једне од врхунских савремених композиција писаних за два клавира. Садржајни елемнти овог сложеног дела схваћени су у потпуности и протумачени са разумевањем и логичним уобличавањем „лика“ и атмосфере сваког става у односу на целину форме.“

Image
Image