Дискографија

Антоњин Дворжак: Словенска игра оп. 72 е-мол
Антоњин Дворжак: Словенска игра оп. 46 Ас-дур
Антоњин Дворжак: Словенска игра оп. 46 Еф-дур
Антоњин Дворжак: Словенска игра оп. 46 Де-дур
Антоњин Дворжак: Словенска игра оп. 72 бе-мол
Антоњин Дворжак: Словенска игра оп. 72 Ас-дур
Бенџамин Бритн: Елегична мазурка оп. 23 бр. 2
Интродукција и рондо aла Бурлеска оп. 23 бр. 1 Граве
Интродукција и рондо aла Бурлеска оп. 23 бр. 1 Attacca Allegro moderato, ma con brio
Валентино Буки: Сицилијанска прича I
Валентино Буки: Сицилијанска прича II
Валентино Буки: Сицилијанска прича III
Валентино Буки: Сицилијанска прича IV
Валентино Буки: Сицилијанска прича Attacca V
Иван Јевтић: Три комада - Con moto
Иван Јевтић: Три комада - Andante poco sostenuto
Иван Јевтић: Три комада - Vivo e ben ritmico
Ерик Сати: Три комада у облику крушке - Manière de Commencement
Ерик Сати: Три комада у облику крушке - Prolongation du même
Ерик Сати: Три комада у облику крушке - I Lentement
Ерик Сати: Три комада у облику крушке - II Enlevé
Ерик Сати: Три комада у облику крушке - III Brutal
Ерик Сати: Три комада у облику крушке - En plus
Ерик Сати: Три комада у облику крушке - Redite
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Rede Mädchen, allzu lieben
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Am Gesteine
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Die grüne Hopfenranke
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Ein kleiner, hübscher Vogel
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Wenn so lind dein Auge mir
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Am Donaustrande
Јоханес Брамс: Љубавне песме - O wie sanft die Quelle
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Nein, es ist nicht auszukommen
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Schlosser auf
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Nachtigall, sie singt so schön
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Ein dunkeler Schacht
Јоханес Брамс: Љубавне песме - Es bebet das Gesträuche
Франсис Пуланк: Соната - Prelude
Франсис Пуланк: Соната - Rustique
Франсис Пуланк: Соната - Final
Михаило Живановић: Alla јazz
Михаило Живановић: Alla јazz
Дејан Деспић: Дубровачки дивертименто - Ноктурно
Дејан Деспић: Дубровачки дивертименто - Финале
Миша Савић-Милимир Драшковић: Duo per due
Зоран Христић: Фолк-токата
Владимир Тошић: Триал
Ивана Стефановић: Песник на броду
Зоран Димитријевић: Pas de quattre
Аница Сабо: Импресија
Светислав Божић: Ваведењска песма
Светислав Божић: Са Карпата
Михаило Живановић: Пут око света